Yasal olarak yapılması gereken veya ihtiyaç duyduğunuz ölçümleri sürekli kalibre edilen cihazlarımız ile yapmakta ve raporlamaktayız.

 

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz hizmetleri

 

1- İşyeri ortam Ölçümleri

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri
 • İç Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Termall Konfor Ölçümü
 • Radyasyon Dozu Ölçümü
 • Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ortam VOC Ölçümleri
 • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

 

2- Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
 • Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Radyasyon Maruziyeti Ölçümü