6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 2'ye göre işverenler; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın işyerlerinde; İş güvenliği önlemlerin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere, işyerlerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlike derecesine göre, bir veya birden fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle yükümlüdürler.

 

Başak Sağlık OSGB olarak; İşletmenizin risk grubuna ve işletmeniz için en etkin olabilecek mühendislik branşlarına göre A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz. İş Güvenliği uzmanımız yönetmeliklere uygun olarak hesaplanan çalışma saatlerini işyerinizde geçirerek yasa ve yönetmeliklerde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir.