İşçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran en önemli etkendir. İşyerleri çalışma ortamları düşünüldüğünde işçi ve makine arasında bir denge söz konusudur. Sağlıklı ve başarılı bir Çalışma hayatı açısından bu dengenin iyi oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çıkarılan "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" tüzüğünün; 207, 208, 209, 223, 227 ve 244 maddeleri makinelerin periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

 

Mühendislik sektöründeki tecrübemiz ve güvenilirliğimiz ile işyeri güvenliği ve işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu için gerekli hizmetleri yeterli alet ve donanıma sahip, alanlarında deneyimli Mühendis kadromuz ile vermekteyiz.

 

1- Kazanların Periyodik Testi (Buhar kazanı, Kalorifer kazanı v.s.)

14765 sayılı tüzügün 207 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kazanların basınç testlerinin yapılması ve baglantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kazanların kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüştür.

 

2- Kompresörlerin Periyodik Testi

14765 sayılı tüzügün 244 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

3- Kaldırma Araçlarının Periyodik Testleri

14765 sayılı tüzügün 378 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan kaldırma araçlarının 3 ayda bir olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

4- Forklift, Lift, Yük Asansörü, PeriyodikTesti

14765 sayılı tüzüğün 378 maddesi uyarınca işyerlerinde bulunan Forklift, Lift ve Yük Asansörlerinin 3 ayda 1 olmak üzere periyodik testlerinin yapılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

5- Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü (Nokta başı)

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliginin Ek-N ve Ek-P uyarınca işyerlerinde bulunan Elektrik Tesisatı ve Topraklama kontrolü yılda bir kez olmak üzere periyodik testleri yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

6- ParatonerTopraklama Kontrolü

S 622 Sayılı Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları Maddesi 2.11.2. ve işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde 343 uyarınca işyerlerinde bulunan Paratoner topraklama kontrolü yılda 1 kez olmak üzere periyodik olarak yaptırılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.