857 sayılı İş Kanununun 86. maddesinde " Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. " denilmektedir.

 

SİBA, kadrosunda işyeri hekimleri ile çalışanlarınızın işe giriş muayeneleri veya periyodik muayenelerini gerçekleştirmektedir. Periyodik muayenelerde gerekli akciğer filmi, odiometre, solunum fonksiyon testi ( SFT ), elektrokardiografi ( EKG ), otorefraktometre ile göz muayenesi, kan ve idrar tetkikleri ( hemogram, karaciğer enzimleri, sedimentasyon, kanda kurşun, idrarda fenol, TCA, protoporfirin, hepatit tetkikleri, vb. ), aşılama hizmetleri de mobil araç ve ekiplerimiz tarafından işyerinizde yapılmaktadır. Bu sayede iş gücü kaybınız da önlenir.

 

Daha önce yapılmış risk analiziniz varsa buna uygun tetkikler, risk analiz yoksa sağlık danışmanlığı hizmetimizle uzmanlarımız tarafından belirlenen tetkikler önerilir, mutabık kalınan tetkikler yapılır.