İşyeri  Ortam Ölçümleri

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (ISG) Ölçümleri

 • İç Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü

 • Elektromanyetik Radyasyon Ölçümü

 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

 • Ortam Gürültü Ölçümü

 • Ortam Titreşim Ölçümü

 • Ortam Aydınlatma Ölçümü

 • Termal Konfor Ölçümü

 • Radyasyon Dozu Ölçümü

 • Ortam Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)

 • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi

 • Ortam VOC Ölçümleri

 • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi

 

Kişisel Maruziyet Ölçümleri (İşçi Sağlığı Ölçümleri)

 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü

 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü

 • Gaz Maruziyeti Ölçümü

 • VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

 • Toz Maruziyeti Ölçümü

 • Radyasyon Maruziyeti Ölçümü