İşyeri hekimi, İşletmenizin risk grubuna ve çalışan sayısına göre belirlenen çalışma saatlerini işyerinizde geçirerek koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri başta olmak üzere yasa ve yönetmeliklerde belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirecektir.

 

Sağlık Raporları

Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde ve işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde de laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşçilerin sağlık raporu olmadan işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. İşverenler işyerlerinde Yetkili memurlar isteyince, bu raporları kendilerine göstermek zorundadır.

 

Sağlık Raporlarının Hazırlanması ve Periyodik Kontroller

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.